Tuesday, July 14, 2015

The Saddest Part

The saddest part isn’t that with each passing day I feel like I need you more, but it’s the fact that you don’t need me at all.

Saturday, July 11, 2015

നിന്റെ ഓർമകളിൽ നനഞ്ഞ്

വരണ്ടൊരു ശൂന്യതയും ബാക്കിയാക്കി നീ യാത്രയായത് മഴമേഘങ്ങളുടെ നാട്ടിലേയ്ക്കാണ്.എന്റെ ഈ യാത്രയിലും നിന്റെ പ്രണയം ഒരു മഴയായ് എന്നിൽ നനഞ്ഞിറങ്ങുകകയാണ് ....

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails