Sunday, November 1, 2015

Morning Bliss


"ഏതു ദൂസര സങ്കല്പത്തില് വളര്ന്നാലും, ഏതു 
യന്ത്ര വല്കൃത ലോകത്തില് പുലര്ന്നാലും, മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ ഗ്രാമത്തിന് 
വെളിച്ചവും, മണവും, മമതയും ഇത്തിരി കൊന്നപൂവും." 

എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പിറവി ആശംസകൾ

Tuesday, July 14, 2015

The Saddest Part

The saddest part isn’t that with each passing day I feel like I need you more, but it’s the fact that you don’t need me at all.

Saturday, July 11, 2015

നിന്റെ ഓർമകളിൽ നനഞ്ഞ്

വരണ്ടൊരു ശൂന്യതയും ബാക്കിയാക്കി നീ യാത്രയായത് മഴമേഘങ്ങളുടെ നാട്ടിലേയ്ക്കാണ്.എന്റെ ഈ യാത്രയിലും നിന്റെ പ്രണയം ഒരു മഴയായ് എന്നിൽ നനഞ്ഞിറങ്ങുകകയാണ് ....

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails